10 casos en els que podem ajudar-te

  1. Has d’heretar, vols comprar o vendre.
  2. Has detectat diferències entre cadastre registre i realitat, o no saps com veure si n’hi ha.
  3. El Notari et demana les coordenades, georeferenciar, geosituar, un GML, un IVGA o ICUC.
  4. Quan el Registre no accepta les correccions a les escritures que el Notari proposa i fa una “Qualificació negativa”.
  5. No et consta tota o part de la superfície de la casa/edifici al cadastre/registre.
  1. Has de fer un aixecament topogràfic/planimètric.
  2. Vols unir o separar propietats: reparcel·lacions, agrupacions, segregacions, parcel·lacions, agregacions…
  3. Heu de repartir una herència i voleu fer-ho de forma justa i sense sorpreses.
  4. Voleu deixar definits correctament els límits amb les finques veïnes “Deslinde”.
  5. Si ets de les persones que quan va al Notari vols algú que estigui al teu costat.
× T'agradaria rebre informació?